Pıtrak Ne İşe Yarar?

PITRAK NE İŞE YARAR? (Xanthum ssp.)

Pıtrak Diğer Adı: Bıtrak, Pıtırgan, Bitrak

Pıtrak Nerede Yetişir?

 Kafkaslarda ve Anadolu’da yaygındır. Kültür bitkileri arasında, işlenmeyen alanlarda, taşlık yerlerde, ark, yol ve dere kenarlarında, harabeliklerde, orman aralıklarında olmak üzere ülkemizin hemen her tarafında yetişmektedir.

Pıtrak Nedir?

Bir yıllık otsu bir bitkidir. Gövde dik gelişir ve dallanır. Yapraklar, gövde ve dal üzerinde almaşıklı olarak dizilir. Çiçekler, sepetli olup takılıcı dikenlidir. Dikenler, meyve üzerinde bulunur. Meyve, yuvarlağımsı-elips şeklindedir. X spinosum (Küçük pıtrak, iğdevari pıtrak)’ın beyaz, yumuşak tüylü yaprakları üç kanatlıdır. X. sîrumarium (Büyük pıtrak, Domuz pıtrağı, Adi pıtrak)’m yapraklarında tüy ve diken yoktur. Bitki, Haziran-Temmuz aylarında çiçek açar. Çiçek, bir evciklidir. Meyvesi, Ağustos-Eylül aylarında olgunlaşır.

Pıtrak İçerikleri: İçeriğinde, alkaloitler ve C vitamini (%32 mg) bulunur. Tohumlarında %35-40 yağ vardır.

Pıtrak Faydaları: Bitkinin toprak üstü kısımlarından faydalanılır. Özellikle büyük pıtrağın toprak üstü akşamı iyotça zengindir. Bu nedenle, büyük pıtrak otundan infiisyon şeklinde hazırlanan çayı veya kurusu, damar sertliği ve tiroit bezi-guatr hastalığında faydalanılır.