Mercan Otu Ne İşe Yarar?

MERCAN OTU NE İŞE YARAR? (Betonica officinalis)

Mercan Otu Nerede Yetişir?

 Yabani olarak dağ yamaçlarında, orman açıklıklarında, çalılıklarda geniş yayılış gösterir.

Mercan Otu Nedir?

 40-70 cm kadar boylanan, tüylü, sade, dört köşeli gövdeli, çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövde üzerinde karşılıklı bulunan yaprakların bitkinin alt kısmında olanları rozet şeklinde iri ve uzuncadır. Gövdenin üst kısmındaki yaprakları nispeten küçük ve kısa saplıdır. Çiçekler karşılıklı desteler halinde sümbülvari dizilidir. Koyu kırmızı renkli çiçek tacının kenarlan kısa tüylü, üst dudağı yumurtavari veya uzuncadır. Meyvesi uzun, yumurta şekilli fmdıkçıktan ibarettir. Hoşa gitmeyen keskin kokuya sahiptir. Haziran-Temmuz aylannda çiçek açar, meyvesi Ağustos-Eylül aylarında olgunlaşır.

Mercan Otu İçerikleri: Terkibinde; stahidrin, betainler, kolin, vb. gibi maddeler tespit edilmiştir. Ayrıca, uçucu yağ, acı ve aşı maddeleri de vardır.

Mercan Otu Faydaları : İlaç maksadıyla mercan otu, çiçek açma devresinde hasat edilip kurutulur.

Halk tababetinde, mercan otundan hazırlanan çay, soğuk algınlığından ileri gelen solunum yollannın iltihabında göğüs yumuşatıcı, öksürük kesici, idrar söktürücü, ağrı dindirici, kan durdurucu olarak istifade edilir.

Taze hasat edilmiş yapraklan ezilip, arı balı ile karıştırıldıktan sonra yaraların tedavisinde kullanılışı halk arasında çok yaygın bir uygulamadır.