Dağ Reyhanı Ne İşe Yarar?

DAĞ REYHANI (Ziziphora ssp.)

Mahalli Adı: Dağ nanesi, nane ruhu, kır nanesi, anık, karın ağrısı otu, fare otu.

Kökeni ve Yayılışı: Kafkaslarda, Anadolu’da 5 türü yaygın olarak bulunur. Dağ etekleri ve yamaçlarında yetişir. Tababette Z. rigida (anık- Malatya, fare otu) ve Z. tenuir (karın ağrısı otu-Balıkesir) türleri kullanılır.

Bitkisel Özellikleri: Z rigida; çok yıllık, otsu bir bitkidir. Yaprakları karşılıklı olup mızrak şeklindedir. Çiçekleri üst kısımda bulunur ve küde-küçük formludur. Taç yaprakları iki dudaklıdır. Meyvesi kasacıkta bulunur ve 4 fındıkcıktan oluşur. Bitki Haziran-Temmuz aylarında çiçek açar. Temmuz-Ağustos aylarında meyvelerini olgunlaştırır.

Z tenuir; bir yıllık, küçük parçalı bir otsu bitkidir. Gövde dallanır, çiçekleri ensiz, yaprakları mızrak şekilli olup koltuklarından çiçekler çıkar. Çiçek grubu uzunca formdadır.

İçerikleri: Yeni hasat edilmiş yeşil akşamı; %0.25-0.35, açık havada kurutulmuş otu %0.5-l.l oranında hoş kokulu olan nane ruhu içerir. Bunun da %52-65’ini pulekon, alfa-pinen ve menthol oluşturur. Bu bakımdan bitki, nane ruhu-pulekon üretimi için yetiştirilir. Zira, pulekon, metalun sentezi için elverişlidir.

Faydalanma Yönleri: Bitkinin toprak üstü akşamından faydalanılır. Bitki çiçeklenme devresinde hasat edilir ve gölgede kurutulur.

Halk tababetinde; kurutulmuş otundan çay demlenir veya spritli cevher hazırlanarak karın ağrısında sakinleştirici ve spazm çözücü olarak içilir.